SRPC EU for Youth

1 month 3 weeks ago

📣Во средните училишта од 🇲🇰Кавадарци, Неготино и Кочани – СОУ Гим. „Добри Даскалов“, СОУ „Киро Спанџов Брко“, СОЗШУ „Ѓорче Петров“ од Кавадарци и СОУ „Св. Кирил и Методиј“ од Неготино беше презентиран Системот за следење на кариерите на 🎓матурантите. Се очекува овој систем, кој обезбедува квалитетни податоци за промените на пазарот на трудот, да се имплементира и во иднина‼
Системот, финансиран од 🇪🇺ЕУ, се спроведува во повеќе европски земји и овозможува следење на трендовите на пазарот на трудот, адаптација на наставните програми и информации за квалитетот на среднот стручно образование.

Корисници на помошта