Гаранција за Млади

Иако не е земја членка на ЕУ, Северна Македонија ја спроведува шемата „Гаранција за Млади“ од 2018 во три пилот општини. Во втората фаза (2020-2022) оваа можност е обезбедена за младите од целата држава.

Само до 2020, вкупно 25.502 млади луѓе учествувале и ги искористиле можностите за вработување, едукација или тренинг. Од нив 7.684 добиле работа во наредните 4 месеци. Шемата продолжува со работа и во иднина.

Повеќе за „Гаранција за млади“ на следниов линк https://av.gov.mk/garancija-za-mladi.nspx