Нови медиуми

MakPress.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ 15 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ШЕМАТА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=481958

Brif.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ 15 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ШЕМАТА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“

https://www.brif.mk/obezbedeni-15-milioni-evra-za-implementatsija-na-shemata-garantsija-za-mladi/

SkopjeInfo.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ 15 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ШЕМАТА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“

https://skopjeinfo.mk/obezbedeni-15-milioni-evra-za-implementacija-na-shemata-garancija-za-mladi

Opserver.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ 15 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ШЕМАТА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“

https://opserver.mk/makedonija/obezbedeni-15-milioni-evra-za-implementacija-na-shemata-garancija-za-mladi/

Biznis Vesti.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ 15 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ШЕМАТА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“

https://www.biznisvesti.mk/obezbedeni-15-milioni-evra-za-implementatsija-na-shemata-garantsija-za-mladi/

iPortal.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ 15 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ШЕМАТА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“

https://iportal.mk/makedonija/obezbedeni-15-milioni-evra-za-implementacija-na-shemata-garancija-za-mladi/

KlanMacedonia.mk

”EU for youth”: Mbështetje për të rinjtë në RMV (VIDEO)

http://klanmacedonia.mk/eu-for-youth-mbeshtetje-per-te-rinjte-ne-rmv-video/

Nova Makedonija

ЕУ ИНВЕСТИРА ВО МЛАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/eu-investira-vo-mladite-vo-makedonija/