15 Милиони Евра Директна Буџетска Поддршка за Северна Македонија

ЕУ е лидер на светско ниво во поглед на пружање буџетска поддршка. Таа опфаќа директен пренос на финансиски средства до националните трезори на партнерските земји кои посветено спроведуваат реформи за одржлив развој.

Во 2020 година, во рамките на буџетската поддршка беа исплатени 3милијарди евра, што претставуваше 24 % од надворешната помош на ЕУ, вклучувајќи ги соседните земји и Инструментот за претпристапна помош (ИПА).

Северна Македонија со проектот ЕУ за младитемеѓудругото наменет за вработување, обука и стажирање, добива 15 милиони Евра директна буџетска поддршка.

Прочитајте повеќе на: https://ec.europa.eu/international…/budget-support_en….