Автор: goran.j

 • Работилница: „Родова сензитивност – повеќе опции, не обврски“

  Работилница: „Родова сензитивност – повеќе опции, не обврски“ Унапредувањето на родовата сензитивност во политиките за вработување и обука треба да вроди со повеќе опции со кои ќе управуваме со нашите животи. Не се работи за вршење притисок врз луѓето или принудување да ги сменат нивните културни традиции. Напротив, родово-сензитивните политики создаваат пријателска средина за личната […]

  Повеќе

 • 15 Милиони Евра Директна Буџетска Поддршка за Северна Македонија

  15 Милиони Евра Директна Буџетска Поддршка за Северна Македонија ЕУ е лидер на светско ниво во поглед на пружање буџетска поддршка. Таа опфаќа директен пренос на финансиски средства до националните трезори на партнерските земји кои посветено спроведуваат реформи за одржлив развој. Во 2020 година, во рамките на буџетската поддршка беа исплатени 3милијарди евра, што претставуваше […]

  Повеќе

 • Какви се придобивките за мене?

  Какви се придобивките за мене? Постојат многу начини и форми за тоа каква корист може да имате од учеството во шемата „Гаранција за млади“.На пример: изработка на соодветна биографија и мотивациско писмо; добивање понуда за соодветна програма за обука; добивање понуда за практикантска работа или стажирање; учество во различни обуки, работи и работа на проекти; […]

  Повеќе

 • Гаранција за Млади

  Гаранција за Млади Иако не е земја членка на ЕУ, Северна Македонија ја спроведува шемата „Гаранција за Млади“ од 2018 во три пилот општини. Во втората фаза (2020-2022) оваа можност е обезбедена за младите од целата држава. Само до 2020, вкупно 25.502 млади луѓе учествувале и ги искористиле можностите за вработување, едукација или тренинг. Од […]

  Повеќе