TV

Македонска телевизија, Систем за следење на кариерите и Гаранција за млади

ЕУ ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ – МЛАДИНСКА ГАРАНЦИЈА – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Wq-u1ThRUak

KlanMacedonia.mk

”EU for youth”: Mbështetje për të rinjtë në RMV (VIDEO)

http://klanmacedonia.mk/eu-for-youth-mbeshtetje-per-te-rinjte-ne-rmv-video/